Photo

pascalcampion:

It’s going down.
#pascalcampionart

Source: pascalcampion
Quote

"

Bạn có thể là một đôi tai của người khác lúc cần, nhưng ai sẽ sẵn sàng làm đôi tai của bạn lúc bạn cần đây? Ai sẽ là người xỏ chân vào đôi giày của bạn để biết được cảm giác của bạn?

Đời người vốn ích kỷ, và ngoài kia, có những người luôn muốn nhận lại mà không muốn cho đi. Điều đáng buồn trong cuộc đời, là bạn có bạn bè, có người thân, nhưng khi bạn muốn có một người để lắng nghe tâm tình của mình, bạn lại không tìm được trong số những người thân quen ấy. Tại sao bạn lại có thể yêu một tâm hồn trước khi bạn gặp mặt người ấy? Bởi vì bạn yêu đầu tiên, là cái cảm giác chân thật mà lời nói của người ấy mang lại cho bạn, yêu sự đồng điệu của tâm hồn qua từng lời nói, từng dòng chữ, mặc dù họ chẳng thể ở bên bạn, mặc dù họ chẳng cần ở gần bạn, bạn vẫn có thể yêu…


"

- Moctieungu | viết cho sự cô đơn trong đêm (via february-wooden-fish)
Source: february-wooden-fish
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
steentobe127:

THIS IS SO COOOLLL.. OMGOSH!! Awesome Progress! 

steentobe127:

THIS IS SO COOOLLL.. OMGOSH!! Awesome Progress! 

(via health-fit-run)

Source: jennynotketo
Photo

healthymissfit:

countryeh:

ionlysleep-in-pink:

Be strong. You never know who you are inspiring. I keep going, for myself, but also to keep others going just as hard!

amazzzzing progress! WOW

wowzaaa

(via health-fit-run)

Source: ionlysleep-in-pink
Photo
Photo

ahealthynewbeginning:

Love looking at how far I have come :)

(via fithealthyfuture)

Source: ahealthynewbeginning